BKR codering

Iedereen die in Nederland een krediet wenst af te sluiten dient rekening te houden met het bestaan van het BKR, voluit het Bureau Krediet Registratie. Deze instantie is verantwoordelijk voor het monitoren van de schulden die Nederlanders hebben tegenover met name banken, maar ook andere instanties zoals telefoniemaatschappijen. Indien een bepaalde schuld wordt vastgesteld die niet binnen afzienbare tijd wordt opgelost kan daarvoor een BKR codering worden toegekend en die codering kan nefast zijn voor het afsluiten van een nieuwe lening.

Wat is een BKR codering precies? 

Binnen het BKR wordt er gebruik gemaakt van verschillende coderingen, vier om correct te zijn. Hoe hoger de codering, des te ernstiger de situatie is. De vierde en zwaarste codering wordt immers uitsluitend toegekend indien de schuldenaar geen enkele medewerking verleent aan het aflossen van de opgelopen schulden. Je moet er verder ook altijd rekening mee houden dat het hebben van een BKR codering de nodige nadelen met zich meebrengt, in het bijzonder indien je van plan bent om nog een lening af te sluiten. Dan kan het namelijk zomaar voorkomen dat de bank je deze niet meer zal willen toekennen.

Wanneer wordt een BKR controle uitgevoerd? 

Een controle op vlak van BKR codering wordt steeds uitgevoerd indien je als Nederlander een lening wenst af te sluiten bij een officiële bank. Deze controle is nodig omdat de kredietverstrekker er zeker van wil zijn dat hij zijn geld binnen afzienbare tijd terug zal zien. Wanneer er sprake is van schulden is de kans bestaande dat, dat echter niet het geval zal zijn waardoor de kredietverstrekker hier zijn conclusies uit zal trekken. Indien je van plan bent om binnen afzienbare tijd nog een beroep te doen op een bank voor het afsluiten van een lening zou je er dan ook maar beter voor zorgen dat er geen openstaande schulden bekend zijn bij het BKR.

Geld lenen zonder BKR codering 

Omwille van bovenstaande reden gaan veel mensen iedere dag op zoek naar een mogelijkheid om geld te lenen zonder dat er een BKR controle wordt uitgevoerd, maar kan dat eigenlijk wel? Absoluut! Binnen Nederland is het zo dat niet alleen een bank een krediet mag verstrekken, dat geldt ook voor particuliere kredietverstrekkers. Zij voeren geen controle uit bij het BKR, maar vragen dan wel een aanzienlijk hogere intrest. Daarnaast is het niet tijdig aflossen van uw lening bij deze partijen nefast omdat men meteen met grote financiële boetes komt. Wat dat betreft is het dan ook steeds veel interessanter om uw openstaande schulden en dus ook uw BKR codering eerst op te lossen vooraleer een nieuwe lening af te sluiten.

Conclusie 

Geld lenen zonder BKR mag dan wel mogelijk zijn, dit neemt niet weg dat er veelal zeer aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn. Wanneer je met andere woorden gebruik wil maken van een betaalbare lening is het veelal een stuk interessanter om eerst je openstaande schulden af te lossen vooraleer de nieuwe lening aan te vragen. Kan je die schulden momenteel niet afbetalen en heb je echt nood aan extra geld op je rekening, dan biedt een beroep doen op een alternatieve financiële instelling misschien toch een goede oplossing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *